01 Ιανουαρίου 1970

Ελαΐς, η προστάτιδα του ελαιολάδου

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Ελαίς, κόρη του Ανίου και της Δωρίππης, ήταν προστάτιδα του ελαιολάδου.

share this!