use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

Όροι Instagram Διαγωνισμού

- Altis χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός – Κέρδισε το λάδι της χρονιάς.

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
  Η εταιρία με την επωνυμία UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 348, (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο ΄΄Κέρδισε το λάδι της χρονιάς’’, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η Διαφημιστική εταιρία SOLIDHAVAS Α.Ε. (περαιτέρω η «Solidhavas»). Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν συνδέεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με το Instagram, ούτε διεξάγεται ή υποστηρίζεται από αυτό.
 2. Σκοπός του διαγωνισμού
  Σκοπός είναι η ανάδειξη τριών (3) νικητών. Σε αυτόν το διαγωνισμό ο Διοργανωτής θα διανείμει το προβλεπόμενο Δώρο (όρος 7), σύμφωνα με τα ειδικότερα στο παρόν διαλαμβανόμενα.
 3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. έχει όποιος είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που τυχερός του διαγωνισμού ανακηρυχτεί ανήλικο πρόσωπο, οι οποιεσδήποτε σχετικές υποχρεώσεις του ή δικαιώματα που προβλέπονται στους όρους αυτούς θα αναλαμβάνονται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα. 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό με θέμα ‘Κέρδισε το Άλτις της χρονιάς΄΄
  οι συμμετέχοντες θα πρέπει,

  α) να πατήσουν το κουμπί που αναγράφει ‘’sign up’’ ή ‘’εγγραφή’’ το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της ανάρτησης του διαγωνισμού.

  β) να απαντήσουν στην ερώτηση ‘’Διάλεξε το αγαπημένο σου παρθένο ελαιόλαδο’’ επιλέγοντας ανάμεσα από τις παρακάτω επιλογές:
  -Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Άλτις Καλαμάτα
  -Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Άλτις Χανιά Κρήτης
  -Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Άλτις Παραδοσιακό

  Ο συμμετέχων εάν το επιθυμεί και ανεξάρτητα της συμμετοχής του στο διαγωνισμό, προαιρετικά δύναται να τσεκάρει και το πεδίο (κουτάκι) στο οποίο δηλώνεται ότι συναινεί στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων .


  Η Διοργανώτρια και/ ή η Διαφημιστική μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα , περιεχόμενο το οποίο είναι Ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα , δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ) απαγορεύεται πλήρως , είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο . Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στη Διοργανώτρια . Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού.

 5. Διάρκεια Διαγωνισμού
  Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την Τρίτη 22/12/2021 (15.00) μέχρι και την Παρασκευή 31/12/2021 (00.00). Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στη δημοσίευση του διαγωνισμού σε δημόσιο σχόλιο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3/1/2022(15.00).

 6. Δώρο
  Ο καθένας από τους 3 νικητές, κερδίζει προϊόντα Alts, συνολικής ποσότητας 16L.

 7. Παραλαβή του Δώρου
  Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής του Δώρου του με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση δια της οποίας έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό, μέσω της Διαφημιστικής με την οποία συνεργάζεται η Διοργανώτρια.

  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί από τη Διαφημιστική τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να του αποσταλεί το δώρο (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ή δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

  Το Δώρο θα σταλεί μέσω του προμηθευτή από τον οποίο έχει γίνει η αγορά του Δώρου για λογαριασμό της Διοργανώτριας άνευ οποιασδήποτε δαπάνης του νικητή κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες που θα τους υποδειχθούν.

  Για την παραλαβή του Δώρου ο Νικητής ή/ θα πρέπει να επιδείξουν στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο (courier), το οποίο θα πραγματοποιήσει την παράδοση των Δώρων στους Νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου , το οποίο θα τους παραδοθεί από το ως άνω πρόσωπο κατά την παράδοση του δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η SolidHavas διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

  Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία δηλ. χωρίς ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός να αποδεχθεί το Δώρο ή να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά το δικαίωμα επί του Δώρου και καμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  Η Διοργανώτρια και /ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με τους Νικητές/ Αναπληρωματικούς (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν το μήνυμα στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα , αδράνησαν να παραλάβουν το Δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα ορθά ή δεν ισχύουν, ) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο κατά την κρίση τους ή και να το ακυρώσουν.

  Το Δώρο παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική για τυχόν πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ. Ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου δώρου . Εφόσον διατεθεί το δώρο , η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο , συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων , για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του δώρου, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

 8. Προσωπικά Δεδομένα
  H Διοργανώτρια, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και υπό τους ανωτέρω όρους, θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων: όνομα χρήστη στο Instagram και email.

  Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους - προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές. Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το Δώρο στους νικητές, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση. Για την παραλαβή του Δώρου απαραίτητη είναι η επίδειξη ταυτότητας.

  ii. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν πέραν της εταιρίας που διατηρεί την πλατφόρμα του Instagram μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού. Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση της Διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.
  Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή / και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή / και για το σκοπό της παράδοσης του Δώρου στους νικητές.

  iii. Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από την Διοργανώτρια, παρά μόνο από το Facebook στο πλαίσιο της αποθήκευσης των δεδομένων στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού, για τις οποίες το Instagram εφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο Instagram.

  iv. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και για έναν επιπλέον (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται.

  v. Ειδικά ως προς τα δεδομένα των νικητών, το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνση και το τηλέφωνό τους, θα διατηρούνται για έξι (6) έτη, για λόγους συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία.γωνισμού και παράδοση του Δώρου.
  Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
  α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
  β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

  γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

  δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

  ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

  στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο info@solidhavas.gr Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.

  Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από το Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

  Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

  Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@solidhavas.gr.

  H παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων του νικητή αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση της αποστολής του δώρου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων τους, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ο δε νικητής δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο του.

  |Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της Διοργανώτριας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση https://www.upfield.com/privacypolicy/el_gr.html

 9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
  Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 10. Αποδοχή των όρων
  Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει , τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

  Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.